Verksamheten

0474-120 10

Om Familjelyckan


Vison, pedagogik och mål i verksamheten.

Vår vision


Matematik, språk och värdegrunden finns i vår dagliga verksamhet. 


Minst en gång i veckan har vi utedag. Vi går till skogen, leker och övar motoriken på nya underlag.


Vi arbetar med målen i läroplanen i vår dagliga verksamhet och åldersindelat i riktad pedagogisk verksamhet.


Lek, uteaktiviteter samt rutiner anser vi är viktigt för barnens lärande och utveckling

Vår pedagogik


På vår förskola Familjelyckan vill vi att alla barn ska ha en trygg, meningsfull och lärande vardag. Det är viktigt för oss att barnen känner sig delaktiga och kan påverka vår verksamhet.


Vi anser att alla barn är unika och och vi arbetar för alla människors lika värde. Vi ser till att ta till vara på allas olikheter. Vi arbetar för att barnen ska lära sig att uppskatta och respektera alla människor och miljön vi lever i. 


 

Vi kombinerar syskongrupp och åldersindelat

Ibland är det skönt att kunna hänga med ett äldre syskon eller pyssla lite med ett yngre. Ibland är det skönt att få vara i en egen grupp. Ibland är det skönt att leka med yngre barn, ibland känner man sig mer i nivå med äldre. Ibalnd vill man känna sig stor och duktig, ibland utmana sig själv att klara lite mer. På Familjelyckan arbetar vi med olika upplägg för att ge möjlighet att både välja själv och att få aktiviteter avpassade efter ålder. Vi har i grunden en syskongrupp från inskolning till första skolåren. Under delar av dagen arbetar vi i våra åldersindelade grupper Husmusen, lille Skutt, Skalman och Bamse. Där jobbar pedagogerna efter just den gruppens ålder och utveckling. Samma pedagog följer sin åldersgrupp genom deras förskoletid och slussar sedan över dem till förskoleklass via kommunens gemensamma förebredande grupp förskolefemman.


Vi vill ge alla barn lika utrymme och arbetar ofta med barnen i självvalda mindre grupper i den fria leken för att hinna se och höra alla och för att skapa en lugn och trygg miljö. Leken ger barnen bland annat erfarenheter, kunskap, social kompetens, känlsor, motorik och kreativitet. Vi erbjuder barnen varierande lekmaterial och miljöer som stimulerar till nya upptäckter och färdigheter. Här tycker vi det är viktigt att de ges både utrymme att själva välja vad och med vem och inspiration att testa något nytt. Genom att dela upp oss i olika grupper blir det naturligt att leka med olika kompisar och vi kan påverka klimatet i gruppen genom val av grupperingar, miljlö och hur vi som pedagoger arbetar. Vi nyttjar hela vårt stora hus och vår rymliga trädgård och skapar känsla av liten grupp med nära pedagog även de dagar vi är många.


 

Inne och ute - hemma och på utflykt

Vi utnyttjar ofta vår närmiljö och går till parken, skogen eller ån. Vi spenderar mycket tid utomhus och ser vår närmiljö som en stor resurs. Vi tar till vara på barnens intressen, nyfikenhet och lust att lära och uppmanar barnen till att utmana sig själva. 


Vi har en stor egen trädgård med väl rotade träd, buskar och blommor och odlingskragar där vi själva kan plantera. Barnen är också delaktiga i utformandet av miljö. På våren kan till exempel en grupp gå till vår lokala blomsterhandel och köpa blommor med pengar från vår trivselkassa för att komma hem och göra fint i trädgården. I barnråden berätar barnen hur de vill ha det och vi försöker lösa det tillsammans. Under varma dagar flyttar vi ofta ut i trädgården med både lunch och mellanmål, snöiga dagar kan vi måla på snön eller bygga med den, regniga dagar ger utmärkta tillfällen att leka med vatten och sand.


 

Familjärt och profesionellt

Vår verksamhet präglas av att den är ett föräldrakooperativ där pedagogerna driver verksamheten lyhört för föräldrarnas önskemål. Som fristående förskola arbetar vi självklart efter Läroplan för förskolan och lyder under samma skollag som de kommunala verksamheterna. Våra pedagoger har också stor frihet att själva utforma verksamheten.


Vi strävar efter en familjär hemmakänsla för barnen och er föräldrar utan att ge avkall på professionaliteten i vårt arbete. Du ska som förälder kunna känna dig trygg med att vår verksamhet pedagogiskt möter ditt barns behov och samtidgt kunna slappna av och känna dig hemma när du hämtar, lämnar eller hälsar på en stund.

Våra mål


Vårt gemensamma mål på Föräldrakooperativet Familjelyckan är att ge barnen en trygghet i grunden för ett livslångt lärande.

 

Verksamheten ska vara stimulerande och innehållsrik. Den ska anpassas till varje barns behov och förutsättningar utifrån bakgrund, erfarenhet och kunskap, för ett fortsatt lärande och kunskapsutveckling.


Verksamheten ska även i grupp stimulera barnens fantasi, inlevelse, kommunikation samt förmågan att samarbeta och lösa problem och kunna ta ansvar.


Skapande och lek har stor betydelse för vår verksamhet och vi anser att just detta för barnens lärande framåt!


 

Vårt övergripande tema under läsåret 2018/19 är Kroppen. Inom ramen för det arbetar vi med hur kroppen ser ut, känns och fungerar kopplat till läroplanens övriga målområden.

Föräldrakooperativet Familjelyckan

Små barngrupper, engagerad personal och delaktighet från föräldrarna!

Karlagatan 29

364 31 Åseda


info@familjelyckan.se

0474-120 10

Öppettider

  

0474-12010

 

Måndag-fredag 05.30-17.00


Vanliga frågor                                              
  

 • Vilka åldersgrupper finns det?
   Vi är en kombinerad förskola och fritidsverksamhet där vi erbjuder plats till förskolebarn och där redan inskrivna barn har en möjlighet att vara kvar i vårt firtidsverksamhet under sina första år i skolan. Vi har syskonförtur för de familjer som redan är medlemmar i kooperativet. 
 • Har ni samma läroplan som de kommunala förskolorna? 
  Ja, vi lyder under skollagen och arbetar enligt Skolverkets läroplan för förskolan.
 • Hur gör jag om jag vill ha plats hos er?
  Vår kö är fristående från kommunens. Du hör av dig direkt till oss, enklast via mail info@familjelyckan.se, får en ansökningsblankett och placeras på vår intresselista.
 • Var tillagas maten?
   Sofi är vår uppskattade kokerska som tillagar allt från grunden och som strävar efter en sund matsedel med inriktning mot det ekologiska köket. Här tillagas allt från kött och potatis till lagade mellis.
 • Vad är ett föräldrakooperativ?
  Det är ett sätt att driva förskola där föräldrarna själva tillsammans äger sin förskola i form av en ekonomisk förening. Anställda pedagoger driver den dagliga verksamheten men kooperativet ger oss insyn och möjlighet att påverka våra barns miljö och förskolans förutsättningar.
 • Vad kostar det att ha sitt barn hos er?
   Det är avgiftsfritt att vara med i vår förening, här betalar man med sin tid på föräldraplikten. Inträdesavgift på totalt 200kr. tillkommer samt 50kr. när barnen fyller år. Vi betalar även 10kr/mån/barn i trivselpeng som går tillbaka till barnen i form av en rolig aktivitet eller liknande.
 • Krävs det mycket ideellt arbete av föräldrarna?
   Vår föräldragrupp har en vaktmästartjänst här på förskolan, där ansvarar man 1-2 ggr per termin för husets veckostädning och hjälper till med ev. mindre reparationer. Den veckan förser du även förskolan med det bröd vi behöver, hembakat eller köpt väljer du själv. I övrigt har vi 2-3 gemensamma fixardagar då det snickras, lagas och städas, detta avslutas med en grillafton som brukar vara mycket uppskattad av både barn och föräldrar. Det är så man betalar sin förskoleplats här hos oss.

Copyright Familjelyckan, 2019