Familjelyckan

Matematik, språk och värdegrunden finns i vår dagliga verksamhet. 

Minst en gång i veckan har vi utedag. Vi går till skogen, leker och övar motoriken på nya underlag.

Vi arbetar med målen i läroplanen i vår dagliga verksamhet och åldersindelat i riktad pedagogisk verksamhet.

Lek, uteaktiviteter samt rutiner anser vi är viktigt för barnens lärande och utveckling.

 

Personal

 

I barngruppen arbetar Kajsa Bakke, Emma Holmberg, Emmy Bergh och Ros-Marie Erlandsson tillsammans.

Sofi Åkerblom är kokerska och lagar vår goda mat här på förskolan. Förutom det är hon också barnskötare och finns med oss i barngruppen delar av dagen.

Vår förskolechef heter Ann-Marie Brundin Runesson och delar sin halvtidstjänst mellan administrativa uppgifter och arbete i barngruppen.

Marie Stuxgren är just nu tjänstledig, hon är barnskötare och studerar till förskollärare.
Fannie Aronsson är föräldraledig barnskötare.