n dag på förskolan består av gott om tid för fri lek men några återkommande hållpunkter har vi.

 

5,30 Familjelyckan öppnar

6,00 Frukt

7,30 Frukost

8,00 Lämning av skolbarn

9,30 Samling, ofta i våra åldersindelade grupper Bamse, Skalman, Lille Skutt och Husmusen

10,00 Frukt eller grönsak

11,30 Lunch

12,15 Vila

13,00 Skolbarnen hämtas

13,15 Skolbarnen får frukt och en stunds paus efter skolan tillsammans med den pedagog som hämtade dem

15,00 Mellis

17,00 Frukt

17,15 Familjelyckan stänger   

experiment