Vårt gemensamma mål på Föräldrakooperativet Familjelyckan är att ge barnen en trygghet i grunden för ett livslångt lärande.

 

Verksamheten ska vara stimulerande och innehållsrik. Den ska anpassas till varje barns behov och förutsättningar utifrån bakgrund, erfarenhet och kunskap, för ett fortsatt lärande och kunskapsutveckling.

Verksamheten ska även i grupp stimulera barnens fantasi, inlevelse, kommunikation samt förmågan att samarbeta och lösa problem och kunna ta ansvar.

Skapande och lek har stor betydelse för vår verksamhet och vi anser att just detta för barnens lärande framåt!

 

Vårt övergripande tema under läsåret 2018/19 är Kroppen. Inom ramen för det arbetar vi med hur kroppen ser ut, känns och fungerar kopplat till läroplanens övriga målområden.

 

ballonger