Samarbete på en fixardag.

Samarbete med föräldrar

Familjelyckan är ett föräldrakooperativ och ägs gemensamt av föräldrarna i en ekonomisk förening. Hos oss är engaemanget högt och föräldrarna jobbar tillsammans för att vi ska ha en fin förskola för barnens vardag. Den dagliga pedagogiska verksamheten drivs av anställd personal under ledning av en förskolechef. 

För oss är ett samarbete mellan föräldrar och pedagoger väldigt viktigt. Med en bra och ömsesidig dialog mellan oss, förskolan och hemmet kan vi tillsammans ge alla barn de bästa förutsättningarna för en rolig och lärorik tid i förskolan. Det är vår uppgift att ta del av de förväntningar föräldrarna har på oss och att informera om barnets vardag. Genom att vara tydlig med hur vi arbetar med läroplanen, via informationsblad, månadsbrev och pedagogisk dokumentation visar vi föräldrarna att vi arbetar medvetet. Trygga föräldrar ger trygga barn.

Uppföljningssamtal

Ca en månad efter inskolningen erbjuder vi föräldrarna ett uppföljningssamtal där följer vi upp inskolningstiden och informerar hur det går samt svarar på eventuella frågor.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder alla föräldrar ett utvecklingssamtal under vårterminen men om behov finns bokar vi in fler samtal. Under utvecklingssamtalet går vi bland annat igenom vad barnet har gjort i gruppen.

Föräldramöte

Vi har ett föräldramöte per termin, fler vi behov.