Föräldrainfo

       073-80 820 10

Föräldrainformation

 

Hur vi ser på interaktionen mellan föräldrar, barn och verksamheten.

Samarbete med föräldrar

Familjelyckan är ett föräldrakooperativ och ägs gemensamt av föräldrarna i en ekonomisk förening. Hos oss är engaemanget högt och föräldrarna jobbar tillsammans för att vi ska ha en fin förskola för barnens vardag. Den dagliga pedagogiska verksamheten drivs av anställd personal under ledning av en förskolechef. 


För oss är ett samarbete mellan föräldrar och pedagoger väldigt viktigt. Med en bra och ömsesidig dialog mellan oss, förskolan och hemmet kan vi tillsammans ge alla barn de bästa förutsättningarna för en rolig och lärorik tid i förskolan. Det är vår uppgift att ta del av de förväntningar föräldrarna har på oss och att informera om barnets vardag. Genom att vara tydlig med hur vi arbetar med läroplanen, via informationsblad, månadsbrev och pedagogisk dokumentation visar vi föräldrarna att vi arbetar medvetet. Trygga föräldrar ger trygga barn.

Uppföljningssamtal

Ca en månad efter inskolningen erbjuder vi föräldrarna ett uppföljningssamtal där följer vi upp inskolningstiden och informerar hur det går samt svarar på eventuella frågor.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder alla föräldrar ett utvecklingssamtal under vårterminen men om behov finns bokar vi in fler samtal. Under utvecklingssamtalet går vi bland annat igenom vad barnet har gjort i gruppen.

Föräldramöte

Vi har ett föräldramöte per termin, fler vi behov.

Föräldrar är centrala hos oss

Familjelyckan är ett föräldrakooperativ vilket innebär ett större engagemang i barnens förskola och samverkan mellan oss föräldrar som driver förskolan tillsammans. Förskolan är avgiftsfri förutom vår trivselkassa på 10 kr/barn och månad. Istället lägger du din tid och ditt engagemang.
Vi möts i olika sammanhang utöver vardagen på förskolan.


 


Förskolefester


Vid olika tillställningar, exempelvis halloween, julfest, påskfest och utflykter, bjuder Familjelyckan in alla barn på en mysig fest, stund eller heldag. 


Vid sommarfest och julfest är hela familjen välkomna, även mormor, faster eller liknande. Då bjuder vi på uppskattad mat och fika.


Familjedagar
Kan vara allt från bad, pulkaåkning, utflykter m.m. Då är hela familjen välkommen att delta.


 


Fixardagar


Sker några gånger om året, minst en gång på våren och en gång på hösten. Då fixar vi föräldrar med vår fastighet. Renoverar, målar och bygger eller servar leksaker och röjer i trädgården.


Fixardagen brukar vara några timmar då vi jobbar, umgås och äter något gott tillsammans.


Föräldraplikt


Som förälder på Familjelyckan har du också föräldraplikt en vecka 1-2 gånger per termin på rullande schema. Då gör du en del städ och fixargrejer på din fritid för att hålla vår förskola fräsch och i ordning. 
Du kan själv välja när i din vecka du vill göra din föräldraplikt beroende på dina arbetstider, det handlar om städning, bakning och vaktmästeri som du kan göra kväll, helg eller när det passar dig. Vi har ingen föräldraplikt i barngruppen.

Några hålltider som ramar in en dag hos oss


5,30 Familjelyckan öppnar


6,00 Frukt


7,30 Frukost


8,00 Lämning av skolbarn


9,30 Frukt eller grönsak, därefter

samling, ofta i våra åldersindelade grupper Bamse, Skalman, Lille Skutt och Husmusen


11,30 Lunch


12,15 Vila


13,00 Skolbarnen hämtas


14,15 Mellis


17,00 Frukt


17,15 Familjelyckan stänger   

Föräldrakooperativet Familjelyckan

Små barngrupper, engagerad personal och delaktighet från föräldrarna!

Karlagatan 29

364 31 Åseda


info@familjelyckan.se

073-80 820 10 (förskolan)

079-34 134 66 (fritids)

Öppettider

  

Måndag-fredag 05.30-17.15


Copyright Familjelyckan, 2019