Verksamheten

Vår visionVår vision är en förskola med stort fokus på att lyfta fram barnens individuella förmågor och färdigheter. 


En förskola där vi har en stark gemenskap bland såväl personal som föräldrar och tillsammans bygger en bra vardag för barnen.Våra mål


Vårt gemensamma mål på Föräldrakooperativet Familjelyckan är att ge barnen en trygghet i grunden för ett livslångt lärande.

 

Verksamheten ska vara stimulerande och innehållsrik. Den ska anpassas till varje barns behov och förutsättningar utifrån bakgrund, erfarenhet och kunskap, för ett fortsatt lärande och kunskapsutveckling.


Verksamheten ska även i grupp stimulera barnens fantasi, inlevelse, kommunikation samt förmågan att samarbeta och lösa problem och kunna ta ansvar.


Skapande och lek har stor betydelse för vår verksamhet och för barnens lärande framåt.


 


Vi är en Grön Flagg-certifierad förskola och arbetar oss steg för steg mot en hållbarare förskola där barnen med lekfulla metoder lär sig om ekosystemet och vår roll i det.


I det gemensamma temat "Från jord till bord" kombinerar vi vår prioritering på bra mat lagad från grunden med en strävan mot och förståelse för ett mer hållbart samhälle.

Två områden har valts ut och via grön flagg-råd med barnen och i personalgruppen arbetar vi inom dem.


Skräp och avfall

Utgår från sopsorteringen och de material som urskiljs där, vad, varför, hur? Varför är det viktigt? Vi går till återvinningscentralen med vårt sorterade avfall, deltar i den årliga skräpplockardagen och klurar tillsammans på hur vi kan minska mängden avfall från vår verksamhet.

 

Från jord till bord

I det här temat arbetar vid med odling och matpedagogik. Närvaro i måltiden, smaker, matsvinn mm. Temat kopplas till odlingen på våra fönsterbrädor och i vår trädgård. Barnen får peta ner frön, sköta medan de växer, skörda, smaka och samtala om det.

 


Följ oss på Facebook för glimtar av hur det går för oss.


Vår pedagogik


På vår förskola vill vi att alla barn ska ha en trygg, meningsfull och lärande vardag. Det är viktigt för oss att barnen känner sig delaktiga och kan påverka vår verksamhet.


Alla barn är unika och vi arbetar utifrån 3 F
- För-förståelse

- Förundran

- Förmågor


Det innebär att vi kombinerar omsorgen med förskolans fokus på förförståelse-lärande, det grundläggande, ibland ordlösa lärandet kring hur saker hänger ihop, hur världen och vi människor fungerar. Vi vet att lusten att lära finns där tillsammans med en unik uppsättning förmågor i varje barn och verkar för att bevara och förstärka, förundras tillsammans och våga gå nya vägar.

 

Vi jobbar både i syskongrupp och åldersindelat.

Ibland är det skönt att kunna hänga med ett äldre syskon eller pyssla lite med ett yngre. Ibland är det skönt att få vara i en egen grupp. Ibland är det skönt att leka med yngre barn, ibland känner man sig mer i nivå med äldre. Ibland vill man känna sig stor och duktig, ibland utmana sig själv att klara lite mer. 


På Familjelyckan arbetar vi med olika upplägg för att ge möjlighet att både välja själv och att få aktiviteter avpassade efter ålder. Vi har i grunden en syskongrupp från inskolning till första skolåren. Under dagen arbetar vi i våra åldersindelade grupper Husmusen, Lille Skutt, Skalman och Bamse. Där jobbar pedagogerna efter just den gruppens ålder och utveckling. Samma pedagog följer sin åldersgrupp genom deras förskoletid och slussar sedan över dem till vårt eget fritids och skolans förskoleklass via kommunens gemensamma förberedande grupp förskolefemman.


 

Familjärt och profesionellt

Vår verksamhet präglas av att den är ett föräldrakooperativ där pedagogerna driver verksamheten lyhört för föräldrarnas önskemål. Som fristående förskola arbetar vi självklart efter Läroplan för förskolan och fritids och lyder under samma skollag som de kommunala verksamheterna. Våra pedagoger har stor frihet att själva utforma verksamheten.


Vi strävar efter en familjär hemmakänsla för barnen och er föräldrar utan att ge avkall på professionaliteten i vårt arbete. Du ska som förälder kunna känna dig trygg med att vår verksamhet pedagogiskt möter ditt barns behov och samtidigt kunna slappna av och känna dig hemma när du hämtar, lämnar eller hälsar på en stund.

Vanliga frågor                                              
  

 • Vilka åldersgrupper finns det?
   Vi har barn från 1-12 år i en kombinerad förskola och fritidsverksamhet. Vi har syskonförtur för de familjer som redan är medlemmar i kooperativet. 
 • Har ni samma läroplan som de kommunala förskolorna? 
  Ja, vi lyder under skollagen och arbetar enligt Skolverkets läroplan för förskolan och för fritids.
 • Hur gör jag om jag vill ha plats hos er?
  Vår kö är fristående från kommunens. Du hör av dig direkt till oss, fyller i en ansökningsblankett och placeras på vår intresselista.
 • Var tillagas maten?
   Sofi är vår uppskattade kokerska som tillagar allt från grunden och som strävar efter en sund och varierad matsedel med inriktning mot mat lagad från grunden, i säsong och med minimalt matsvinn. Här tillagas allt från kött och potatis till lagade mellanmål och festmåltider när vi firar till exempel påsk, halloween eller Nobeldagen.
 • Vad är ett föräldrakooperativ?
  Det är ett sätt att driva förskola där föräldrarna själva tillsammans äger sin förskola i form av en ekonomisk förening. Anställda pedagoger driver den dagliga verksamheten men kooperativet ger oss insyn och möjlighet att påverka våra barns miljö och förskolans förutsättningar.
 • Vad kostar det att ha sitt barn hos er?
   Det kostar bara en inträdesavgift på 200 kr vara med i vår förening, här betalar man istället med sin tid på föräldraplikten, se nedan. Vi betalar utöver det 10kr/mån/barn i trivselpeng som går tillbaka till barnen i form av en rolig aktivitet eller liknande.
 • Krävs det mycket ideellt arbete av föräldrarna?
   Vi äger vårt eget hus och vi föräldrar har tillsammans en städ- och vaktmästartjänst här på förskolan. Där ansvarar man 1-2 ggr per termin för husets veckostädning och hjälper till med ev. mindre reparationer.  I övrigt har vi gemensamma fixardagar då det snickras, lagas och städas. Det är så man betalar sin förskoleplats här hos oss.