Föräldrainfo

Samarbete med föräldrar

Familjelyckan är ett föräldrakooperativ och ägs gemensamt av föräldrarna i en ekonomisk förening. Hos oss är engagemanget högt och föräldrarna jobbar tillsammans för att vi ska ha en fin förskola för barnens vardag. Den dagliga pedagogiska verksamheten drivs av anställd personal under ledning av en förskolechef. 


För oss är ett samarbete mellan föräldrar och pedagoger väldigt viktigt. Med en bra och ömsesidig dialog mellan oss, förskolan och hemmet kan vi tillsammans ge alla barn de bästa förutsättningarna för en rolig och lärorik tid i förskolan. Det är vår uppgift att ta del av de förväntningar föräldrarna har på oss och att informera om barnets vardag. I förksoleappen Tyra kan du följa ditt barns vardag hos oss genom den dokumentation vi löpande lägger upp. Trygga föräldrar ger trygga barn.


Uppföljningssamtal

Ca en månad efter inskolningen erbjuder vi föräldrarna ett uppföljningssamtal där följer vi upp inskolningstiden och informerar hur det går samt svarar på eventuella frågor.


Utvecklingssamtal

Vi har en löpande dialog med föräldrar runt barnens behov och erbjuder utöver det alla föräldrar ett utvecklingssamtal under vårterminen där vi kan sitta ned i lugn och ro och prata om hur vi och ni upplever ert barn i vardagen.


Föräldramöte

Vi har vanligen ett föräldramöte per termin.

Föräldrar är centrala hos oss

Familjelyckan är ett föräldrakooperativ vilket innebär ett större engagemang i barnens förskola och samverkan mellan oss föräldrar som driver förskolan tillsammans. Förskolan är avgiftsfri. Istället lägger du din tid och ditt engagemang, se föräldraplikt nedan.
Vi möts i olika sammanhang utöver vardagen på förskolan.


 


Förskolefester


Vi tar vara på firarstunderna i vardagen. Vid olika tillställningar, exempelvis halloween, julfest, påskfest och utflykter, bjuder Familjelyckan in alla barn på en mysig stund. 


Vid sommarfest och julfest är hela familjen välkomna, även mormor, faster och andra som är viktiga för ditt barn. Då bjuder vi på uppskattad mat och fika.


Familjedagar
Kan vara allt från bad, pulkaåkning, utflykter m.m. De anordnas av föräldraföreningen för kooperativets familjer.Föräldraplikt


Vi har ingen föräldraplikt i barngruppen, det arbetet sköts av våra pedagoger. Som förälder på Familjelyckan har du istället städvecka med en vardagskväll och en helgstädning 1-2 gånger per termin på rullande schema. Då gör du en del städ och fixargrejer på din fritid för att hålla vår förskola fräsch och i ordning.  


Vi har också gemensamma fixardagar några gånger om året indelat i intressegrupper för arbete inne, ute eller med fritids och gemensamhetsaktiviteter. Då fixar vi föräldrar med vår fastighet. Renoverar, målar och bygger eller servar leksaker och röjer i trädgården.


Fixardagen brukar vara några timmar då vi jobbar, umgås och kanske äter något gott tillsammans.

Några hålltider som ramar in en dag hos oss


5,30 Familjelyckan öppnar, Både förskole och fritidsbarn lämnas på förskolan


6,00 Frukt för tidiga och hungriga barn


7,30 Frukost


8,00 Lämning av skolbarn vid skolan. På förskolan börjar vi dela upp oss efter åldrar


9,30 Frukt eller grönsak, därefter

samling i våra åldersindelade grupper Bamse, Skalman, Lille Skutt och Husmusen


11,15 Lunch


12,15 Vila


13,00 Skolbarnen hämtas vid skolan


14,15 Mellanmål inne eller ute


ca 16 kommer fritidsbarnen över till förskolans gård


17,00 Frukt för de barn som är kvar lite längre


17,15 Familjelyckan stänger