Verksamheten

       073-80 820 10

Om Familjelyckan


Vison, pedagogik och mål i verksamheten.

Vår vision


Matematik, språk och värdegrunden finns i vår dagliga verksamhet. 


Minst en gång i veckan har vi utedag. Vi går till skogen, leker och övar motoriken på nya underlag.


Vi arbetar med målen i läroplanen i vår dagliga verksamhet och åldersindelat i riktad pedagogisk verksamhet.


Lek, uteaktiviteter samt rutiner anser vi är viktigt för barnens lärande och utveckling

Vår pedagogik


På vår förskola vill vi att alla barn ska ha en trygg, meningsfull och lärande vardag. Det är viktigt för oss att barnen känner sig delaktiga och kan påverka vår verksamhet.


Alla barn är unika och vi arbetar utifrån 3 F
- För-förståelse

- Förundran

- Förmågor


Det innebär att vi kombinerar omsorgen med förskolans fokus på förförståelse-lärande, det grundläggande, ibland ordlösa lärandet kring hur saker hänger ihop, hur världen och vi människor fungerar. Vi vet att lusten att lära finns där tillsammans med en unik uppsättning förmågor i varje barn och verkar för att bevara och förstärka, förundras tillsammans och våga gå nya vägar.

 

Vi jobbar både i syskongrupp och åldersindelat.

Ibland är det skönt att kunna hänga med ett äldre syskon eller pyssla lite med ett yngre. Ibland är det skönt att få vara i en egen grupp. Ibland är det skönt att leka med yngre barn, ibland känner man sig mer i nivå med äldre. Ibland vill man känna sig stor och duktig, ibland utmana sig själv att klara lite mer.


På Familjelyckan arbetar vi med olika upplägg för att ge möjlighet att både välja själv och att få aktiviteter avpassade efter ålder. Vi har i grunden en syskongrupp från inskolning till första skolåren. Under delar av dagen arbetar vi i våra åldersindelade grupper Husmusen, lille Skutt, Skalman och Bamse. Där jobbar pedagogerna efter just den gruppens ålder och utveckling. Samma pedagog följer sin åldersgrupp genom deras förskoletid och slussar sedan över dem till vårt eget fritids och skolans förskoleklass via kommunens gemensamma förebredande grupp förskolefemman.


 

Familjärt och profesionellt

Vår verksamhet präglas av att den är ett föräldrakooperativ där pedagogerna driver verksamheten lyhört för föräldrarnas önskemål. Som fristående förskola arbetar vi självklart efter Läroplan för förskolan och lyder under samma skollag som de kommunala verksamheterna. Våra pedagoger har också stor frihet att själva utforma verksamheten.


Vi strävar efter en familjär hemmakänsla för barnen och er föräldrar utan att ge avkall på professionaliteten i vårt arbete. Du ska som förälder kunna känna dig trygg med att vår verksamhet pedagogiskt möter ditt barns behov och samtidgt kunna slappna av och känna dig hemma när du hämtar, lämnar eller hälsar på en stund.

Våra mål


Vårt gemensamma mål på Föräldrakooperativet Familjelyckan är att ge barnen en trygghet i grunden för ett livslångt lärande.

 

Verksamheten ska vara stimulerande och innehållsrik. Den ska anpassas till varje barns behov och förutsättningar utifrån bakgrund, erfarenhet och kunskap, för ett fortsatt lärande och kunskapsutveckling.


Verksamheten ska även i grupp stimulera barnens fantasi, inlevelse, kommunikation samt förmågan att samarbeta och lösa problem och kunna ta ansvar.


Skapande och lek har stor betydelse för vår verksamhet och vi anser att just detta för barnens lärande framåt!


 

Vårt övergripande tema under läsåret 2018/19 är Kroppen. Inom ramen för det arbetar vi med hur kroppen ser ut, känns och fungerar kopplat till läroplanens övriga målområden.

Under 2020 påbörjar vi en spännande resa.
Vi siktar på en Grön Flagg - certifiering


I det gemensamma temat "Från jord till bord" kombinerar vi vår prioritering på närodlad och ekologisk mat med en strävan mot och förståelse för ett mer hållbart samhälle.


3 områden har valts ut och via grön flagg-råd med barnen och i personalgruppen arbetar vi inom dem fram hur just vår resa ska se ut.


Skräp och avfall

Utgå från sopsorteringen och de material som urskiljs där, vad, varför, hur? Varför är det viktigt? Ev besök återvinningscentralen. Koppla till skräpplockardagen.

 

Djur och natur

Närvaro i måltiden, smaker, matsvinn, kopplas till skräp och återvinning och så småningom till odlingen

 

Global samverkan

Språk och barnkonventionen som ingångar arbetar vi med utbyte med andra länder, medvetenhet om olika villkor och rättigheter.


Följ oss på Facebook för glimtar av hur det går för oss.

Vanliga frågor                                              
  

 • Vilka åldersgrupper finns det?
   Vi är en kombinerad förskola och fritidsverksamhet där vi erbjuder plats till förskolebarn och där redan inskrivna barn har en möjlighet att vara kvar i vårt firtidsverksamhet under sina första år i skolan. Vi har syskonförtur för de familjer som redan är medlemmar i kooperativet. 
 • Har ni samma läroplan som de kommunala förskolorna? 
  Ja, vi lyder under skollagen och arbetar enligt Skolverkets läroplan för förskolan.
 • Hur gör jag om jag vill ha plats hos er?
  Vår kö är fristående från kommunens. Du hör av dig direkt till oss, enklast via mail info@familjelyckan.se, får en ansökningsblankett och placeras på vår intresselista.
 • Var tillagas maten?
   Sofi är vår uppskattade kokerska som tillagar allt från grunden och som strävar efter en sund matsedel med inriktning mot det ekologiska köket. Här tillagas allt från kött och potatis till lagade mellis.
 • Vad är ett föräldrakooperativ?
  Det är ett sätt att driva förskola där föräldrarna själva tillsammans äger sin förskola i form av en ekonomisk förening. Anställda pedagoger driver den dagliga verksamheten men kooperativet ger oss insyn och möjlighet att påverka våra barns miljö och förskolans förutsättningar.
 • Vad kostar det att ha sitt barn hos er?
   Det kostar bara en inträdesavgift på 200 kr vara med i vår förening, här betalar man istället med sin tid på föräldraplikten, se nedan. Vi betalar utöver det 10kr/mån/barn i trivselpeng som går tillbaka till barnen i form av en rolig aktivitet eller liknande.
 • Krävs det mycket ideellt arbete av föräldrarna?
   Vår föräldragrupp har en vaktmästartjänst här på förskolan, där ansvarar man 1-2 ggr per termin för husets veckostädning och hjälper till med ev. mindre reparationer. Den veckan förser du även förskolan med det bröd vi behöver, hembakat eller köpt väljer du själv. I övrigt har vi 2-3 gemensamma fixardagar då det snickras, lagas och städas, detta avslutas med en grillafton som brukar vara mycket uppskattad av både barn och föräldrar. Det är så man betalar sin förskoleplats här hos oss.

Föräldrakooperativet Familjelyckan

Små barngrupper, engagerad personal och delaktighet från föräldrarna!

Karlagatan 29

364 31 Åseda


info@familjelyckan.se

073-80 820 10 (förskolan)

079-34 134 66 (fritids)

Öppettider

  

Måndag-fredag 05.30-17.15


Copyright Familjelyckan, 2019